Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2011

lord
1023 9119
Reposted fromdeleted123 deleted123 viaclassicLady classicLady
lord
0363 7572
Reposted fromgrr grr viaclassicLady classicLady
lord
lord
Kochaj tak, jakby Cię nigdy nikt nie zranił. Tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. Śmiej się tak, jak tylko dzieci śmieją się. Żyj tak, jakby tu było niebo.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapositivluz positivluz

August 11 2011

lord
8152 49ce
Reposted fromlanforme lanforme viaptom ptom
lord
Reposted fromptom ptom
lord
8715 4187
Reposted frompatt patt vianot-alice not-alice
lord
Wiesz.. Powiedzieli mi, że wyglądamy razem tak jakbyśmy z każdą sekundą kochali się jeszcze bardziej.♥
lord

Reposted fromdiscostu discostu vianot-alice not-alice
lord
Wezmę cię do łóżka,
nie płacz, już głuptasie,
patrz, tu jest poduszka
i dla ciebie jasiek,
wybacz, że nago śpię...
Ogrzej się na płatkach,
szmatkach i różyczkach,
tu, gdzie sny są moje,
będzie i muzyczka -
wybacz, że nago śpię...
— Agnieszka Osiecka "Bossanova do poduszki (Samba do poduszki)"
Reposted frommusic-girl music-girl vianot-alice not-alice
lord
Czuję,że ta znajomość musi mieć ciąg dalszy. Nieważne jaki. Po prostu dalszy.
Reposted fromolakocie olakocie vianot-alice not-alice
lord
4813 9258
lord
3704 3042
Reposted fromjajebie jajebie vianot-alice not-alice
lord
lord
1482 7cd2
Reposted frommakemyday makemyday vianot-alice not-alice
lord
2487 eaca
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viaprecious precious
lord
9967 48a7
'..touch my ass, feel my lips, smell my skin, lick my hips..'
Reposted fromprecious precious
lord
7825 cbf9
Reposted fromAgnese Agnese viaprecious precious
3518 2f45
Reposted fromoolong oolong viaprecious precious
lord
'Happiness is easy'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl